Promocija putem event-a jeste projekat sa određenom namerom koji ima određenu ciljnu grupu čiju pažnju treba da pridobije i čijim potrebama treba da odgovori. Izvesno je da event osigurava sigurno prisustvo u medijima, samim tim jeste jednood najznačajnijih i najefikasnijih sredstava komunikacije koji zahteva kompletno osmišljavanje i definisanje konkretnih idejnih rešenja Vaše propagandne poruke. Ovakav vid promocije čini da potencijalni klijenti aktivno učestvuju, a kroz lično iskustvo i uvere se u kvalitet proizvoda. Interakcija ponuđača i potrošača je osnovni cilj ovakvih promotivnih događaja. “Solution” organizuje razne vrste promotivnih, kulturno-zabavnih, humanitarnih, sportskih, korporativnih, privatnih ako i specijalnih događaja.

Sajamska prezentacija je idealna promocija Vašeg proizvoda kao i pogodno tlo za komunikaciju sa vašim budućim partnerima. Mi nastojima da Vas opremimo svim potrebnim marketinškim alatima za najbolju promociju na sajmu.