Prvobitno osnovani kao marketinška agencija „Solution“ 2003.godine doprineli smo tome da tržište Vojvodine dobije jednu potpuno novu formu i koncepciju brendiranja koja do tada nije bila dominantno zastupljena. Stalnim usavršavanjem gradili smo i gradimo, kako sopstveni tako i imidž naših vernih klijenata. Razvijajući i negujući, zajedno sa našim klijentima, svest o važnosti  uvođenja marketing koncepta i njegove implementacije u poslovanje, kao i izgradnji vizuelnog identiteta, dolazi do širenja obima poslovanja, te nakon kraće faze restruktuiranja prerastamo u preduzeće Solution koje i dalje nastavlja sa svojim aktivnostima uvodeći u svoje poslovanje viši nivo video produkcije (kada je u pitanju tehnologija snimanja, kvalitet slike, uvodeći takođe i snimak iz vazduha), organizacija event-a.

Solution nakon restruktuiranja veoma uspešno počinje obavljati i poslove property management-a s obzirom da veoma veliki broj klijenata svoje nekretnine Solution-u poverava na upravljanje i prodaju.


ŠTA JE TO ŠTO NAS IZDVAJA OD OSTALIH?

Pružanje kompletne uslgue koja podrazumeva da naš klijent praktično dobija PR službu koja se u potpunosti brine o imidžu i promociji njegovog preduzeća. Zahvaljujući  našem mladom inovativnom ali iskusnom timu koji je uvek spreman  za izazove i novine stekli smo odličnu poziciju na tržištu što nas čini vrlo konkurentnim u oblasti kojom se bavimo.

[boxed][boxed_item heading=”MISIJA” icon=”fa-bar-chart”]Misija „Solution“-a je da se u celini predstavi ideja poslovanja određenog preduzeća ukazivajući na strateške pravce delovanja kako bi svoje poslovanje podigli na viši nivo i udovoljili kompletnim zahtevima njihovih potrošača i postavili jasan koorporativni identitet.[/boxed_item][boxed_item heading=”CILJ” icon=”fa-cog fa-spin”]Cilj „Solution“-a je razviti i strateški isplanirati adekvatnu marketing kampanju svojim klijentima ukazujući na ključne pravce delovanja kada je njihova delatnost u pitanju.[/boxed_item][boxed_item heading=”VIZIJA” icon=”fa-lightbulb-o”]Vizija „Solution“-a ogleda se u ponudi kreativnih rešenja klijentima, rešenja koja su tržišno orijentisana i usmerena ka privlaćenju sve većeg broja potrošača da se opredeljuju i postaju lojalni njihovom brendu, te na tim osnovama i omogućavanja proširenja opsega tržišta na kome posluju.[/boxed_item][/boxed]

Ovom prilikom Vas upoznajemo sa našim timom, ko smo, čime se bavimo, kako vidimo uspeh, naše rezultate i razloge zašto biste trebali imati nas kako Vašeg najvernijeg saradnika… Naš tim ima sledeće polje delovanja:

OUTDOOR OGLAŠAVANJE (billboard-i i megaboard-i)

WEB PREZENTACIJA I INTERNET PODRŠKA

GRAFIČKI DIZAJN I VIZUELNI IDENTITET

PROMO TIM ZADUŽEN ZA DRUŠTVENE MREŽE

TIM ZA ORGANIZOVANJE DOGAĐAJA (EVENT-a) I SAJAMSKU PREZENTACIJU

MEDIJSKO PLANIRANJE

MARKETINŠKE KAMPANJE, STRATEŠKE KAMPANJE I ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA JAVNOG MNJENJA

PROMO TIM I DRUGE USLUGE

ZAŠTO JE „SOLUTION“ VAŠ IZBOR?

Cena i kvalitet jeste ono što opredeljuje korisnike naših usluga da budu naši klijenti a dosadašnji rad i klijenti koji stoje iza nas su kvalitetan spoj ove dve stavke. „Solution“ konstantno teži usavršavanju i aktvno prati rendove i edukuje svoje timove. 

“Naš uspeh je Vaš uspeh!”